Årsmøte

Ordinært årsmøte for 2017 ble avholdt i klubbhuset i Draugen, 8. februar 2018 kl 1900.

Årsmøtets innkalling fulgte i DraugenNytt 1-2018 med tilhørende agenda og innkommende saker. Møtereferat kommer i DraugenNytt 2-2018