Årsmøte

Ordinært årsmøte for 2016 ble avholdt i klubbhuset i Draugen, 2. februar 2017 kl 1900.

Årsmøtets innkalling fulgte i DraugenNytt 1-2017 med tilhørende agenda og innkommende saker. Møtereferat kommer i DraugenNytt 2-2017