Medlemskap i Draugen er et personlig medlemskap og innvilges kun til enkeltpersoner. Båteiere som eier båt i sameie kan likevel få medlemskap dersom 1 person fyller kravene til medlemskap og står som formell eier i forhold til foreningen. Sameie avtale skal fremlegges styret.

Medlemskap gir rett til plass i marinaen for 1 båt. Opplagsplass i båthus, på tomt eller i skinnegang tildeles etter søknad og ansiennitet i den grad det er ledig plass.

Båtens største lengde må ikke overstige 9.00 meter og vekten må være under 5000 kg. Styret kan dispensere, men det skal tas hensyn til foreningens marina og anlegg i vurderingen. 

Draugen Motorbåtforening har begrenset plass til mange båter opp mot 29 fot.  Avklaringer om ønske å skifte til større båt MŅ gjøres med styret/havneutvalget FؘR anskaffelse. Et medlem som skifter til større båt kan få avslag til større plass i         havneanlegget. Styret/havneutvalget må til enhver tid vurdere båt størrelser mot antall plasser i foreningens anlegg.