Prisoversikt 2018

For å bli nytt medlem i foreningen koster innmelding inkl kontingen kr 18.000,-, det første året.
 (Sist behandlet på årsmøte 8. februar 2018 - uendret fra årene 2016/2017)

Innmelding inkl nøkkel/brikke 
Kontingent 2018 inkl kontingent til KNBF (som utgjør kr 120,- av beløpet)
Timepris for dugnadsarbeid
Nattevaktsgebyr, ikke møtt til nattevakt
Ved 2. gangs uteblivelse fra vakt, samme år
Dugnadsgebyr, ikke møtt til dugnad (3 timer)
Ved 2. gangs uteblivelse fra dugnad, samme år
Vinteropplag i skur/tomt
Vinteropplag i skinnegang
Vinteropplag på sjø (medlemmer)
Nøkkel/brikke - tapt / ødelagt (retur i deler)
Gjesteplass pr. sommer sesong (kun etter søknad til styret)
Gjesteplass pr. måned (sommer)
Gjesteplass pr. uke (sommer)
Gjesteplass vinteropplag på sjø pr. måned
Nøkkeldepositum for gjesteplass  
Leie av slipp pr. opp-/utsetting inkl vinsjkjører (gjelder ikke for medlemmer)
Leie av landplass pr. uke (gjelder ikke for medlemmer)
Kajakk leie pr år + nøkkeldepositum jf gjesteplass listet over
Passivt medlem (iht vedtektene § 6) 

Kr 15.000,- 
Kr 3,000,- 
Kr 150,- 
Kr 1.250,- 
Kr 2.500,- 
Kr 1.200,- 
Kr 2.400,- 
Kr 800,- 
Kr 500,- 
Kr 400,- 
Kr 250- /  0,-  
Kr 5.600,- 
Kr 1.000,- 
Kr 250,- 
Kr 600,- 
Kr 1000,- 
Kr 1.200,- 
Kr 700,-
Kr 900,- 
Kr 800,-