Status for Draugen vs Bybane utviklingen inkludert øvrig aktivitet i Store Lungegårdsvann

Løpende dokumenter og informasjonsbrev

Draugens tilbakemelding til Bybane utbygging vedrørende varsel om eiendomsinngrep (5.10.17)

Testtildekkinga vart ferdigstilt på onsdag denne veka (27 sept). Vi har fått lagt ut massane, og no skal vi gjere ein del ettermålingar med kjerneprøvetaking, etc. for å sjå korleis resultatet har blitt (29.9.17). Se også info fra NRK HordalandPionerprosjekt skal fjerne gift i sjøen

Skriv mottatt fra Bybane utbygging med forhåndsvarsel om eiendomsinngrep Draugens leieareal (20.9.17)

Prosjekt renere havn - informasjon om testtildekking i Store Lungegårdsvann. Oppstarten antatt uke 37/2017 - oppdatert info vil følge pr sms til medlemmer(pdf)

Melding om vedtatt reguleringsplan Bergenhus/Årstad bydel. Bybane fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 1, Nonneseter - Kronstad brev av 10 august 2017 med følgende Merknad 2 Bystyret ber Byrådet se på mulige løsninger for erstatning av båtplasser til medlemmer av Draugen båtforening (pdf)

Tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann i Bergen kommune - Fylkesmannen brev av 5 juli 2017 (pdf)

Status brev 15. mai 2017 (pdf)

Møte i klubbhuset med Komite for miljø og byutvikling 14. mars 2017 (pdf)

Draugen – ett kulturelt og sosialt innslag i Store Lungegårdsvann 13. mars 2017 (pdf)

Draugens Innspill til planforslag Bybane, sentrum-Fyllingsdalen, Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad, områdereguleringsplan Plan ID 64040000, jf saksnummer 201423440 18. februar 2017 (pdf)

Bergen Kommune oppsigelse av leieforhold Draugen Motorbåtforening 14. februar 2017 (pdf) 
Draugen har mottatt oppsigelse av vårt leieforhold med Bergen Kommune. Oppsigelsens er knyttet til vårt landareal nordre del (som utgjør ca 2700m2) med henvisning til påbegynt reguleringsplan for Bybanen delstrekning 1 sentrum – Fyllingsdalen). Videre ønsker Bybanen utbygging at arealene fraflyttes før oppsigelsestiden utløper. Dette har Draugen gitt innsigelses på og ansett som uaktuelt å avgi vårt landareal før totaliteten for vår tilstedeværelse og videre eksistens i Store Lungegårdsvann er avklart.

Bergensprogrammet samleside - Reguleringsplan – Bybanen til Fyllingsdalen (ekstern side)

Utfylling i Store Lungegårdsvann (ekstern side Bergen Kommune)

Renere havn Bergen (ekstern side Renere havn)

Vil dekke til forureina sjøbotn i Store Lungegårdsvann (ekstern side Fylkesmannen i Hordaland)

Fastsetter planprogram for Store Lungegårdsvann-plan fra 2014 (ekstern side Bergen Kommune)