Status for Draugen vs Bybane utviklingen inkludert øvrig aktivitet i Store Lungegårdsvann

Draugen har mottatt oppsigelse av vårt leieforhold med Bergen Kommune. Oppsigelsens er knyttet til vårt landareal nordre del (som utgjør ca 2700m2) med henvisning til påbegynt reguleringsplan for Bybanen delstrekning 1 sentrum – Fyllingsdalen). Videre ønsker Bybanen utbygging at arealene fraflyttes før oppsigelsestiden utløper. Dette har Draugen gitt innsigelses på og ansett som uaktuelt å avgi vårt landareal før totaliteten for vår tilstedeværelse og videre eksistens i Store Lungegårdsvann er avklart.

Bergensprogrammet samleside - Reguleringsplan – Bybanen til Fyllingsdalen (ekstern side)

Utfylling i Store Lungegårdsvann (ekstern side Bergen Kommune)

Renere havn Bergen (ekstern side Renere havn)

Vil dekke til forureina sjøbotn i Store Lungegårdsvann (ekstern side Fylkesmannen i Hordaland)

Fastsetter planprogram for Store Lungegårdsvann-plan fra 2014 (ekstern side Bergen Kommune)