Styret i 2018

Formann Thor Manum                          928 40 460 
Nestformann Marit Espelid                   958 32 618
Kasserer William E Ellefsen                   411 44 011
Sekretær Magnus Vabø                         936 53 695
Havnesjef Mikal Blokhus                       906 62 654
Havneass.  Egil Iversen                          950 82 848
Tomtesjef Oddvar Nipen                      411 60 154
Tomteassistent Erik Lunde                   934 62 548
Materialforvalter Helge Nordanger     936 12 483
Miljø- og berdskapsansvarlig
           Arne H Hauge                               479 10 940

formann@draugen.net 
nestformann@draugen.net                                                 Nattevakter
kasserer@draugen.net                                                             Økonomi 
sekr@draugen.net                                Foreningens arkiv og referent 
havnesjef@draugen.net     Marina og båtplass på sjøen, havnekart  
                                                                           Bistår havnesjef og miljø
tomtesjef@draugen.net Tomt, opplagsareal, vedlikehold og dugnad
                                                                                           Bistår tomtesjef 
                                        Redskap og verktøy, samt eiendeler forøvrig  
                                     
                                     Miljø- og beredskaps oppfølgning i foreningen